Programa sa Kasosyo

Ang MyBB ay nag-aalok ng mga serbisyo para sa mga tao at organisasyon na sumasang-ayon sa lahat ng nasabi sa ilalim na Tuntunin at Kondisyon. Lahat ng kondisyon ay kailangan ngunit hindi para sa lahat. Mayroon kaming karapatan na tumanggi o tapusin ang anumang serbisyo sa sinumang gumagamit base sa aming sariling paghuhusga.

Ang MyBB ay hindi responsable para sa anumang pagkasira ng gamit na computer, pagkawala o pinsala na nangyari sa pagbibigay ng serbisyo, gayundin ang pagkaantala at pagkasira ng mga serbisyo.

Lahat ng mga serbisyo ng MyBB system ay ibibigay sa itsura na ito ay ginawa. Hindi maaaring hingin ng kasosyo sa MyBB na mag-upgrade o magbago ng pagbibigay ng serbisyo base sa kanyang personal na pangangailangan.

Bawat partner ay makakakuha ng sariling website at 50% banner impressions sa mga forum na may pagpipilian na pagbebenta ng ads.

Ang MyBB ay may karapatan ng baguhin ang ilang itsura ng advertising sa mga forum.

Ang Kasunduan sa Gumagamit ay para sa lahat ng gumawa ng forum sa MyBB platform.

Hindi babaguhin ng kasosyo ang anumang text sa Kasunduan sa Gumagamit sa anumang paraan.

Sumasang-ayon ang kasosyo na i-forward ang anumang reklamo na natatanggap sa e-mail

Bawat kasosyo sa MyBB ay awtomatikong nakasubscribe sa ulat sa serbisyo na mayroong isang mail sa isang linggo.

Ang kasalukuyang kasunduan ay maaaring baguhin ng MyBB. Ang mga kasosyo ay aabisuhan tungkol sa mga pagbabago.

Sa pagiging kasosyo ng MyBB tinatanggap mo ng buo ang Kasunduang ito. Sumasaiyo, Administrasyon ng MyBB.

Gumawa ng iyong sariling forum hosting