Kasunduan sa Gumagamit

Ang MyBB ay nag-aalok ng mga serbisyo para sa mga tao at organisasyon na sumasang-ayon sa lahat ng nasabi sa ilalim na Tuntunin at Kondisyon. Lahat ng kondisyon ay kailangan ngunit hindi para sa lahat. Mayroon kaming karapatan na tumanggi o tapusin ang anumang serbisyo sa sinumang gumagamit base sa aming sariling paghuhusga.

Ang user ay sumasang-ayon na ang paggamit ng forum ay ganap na panganib sa isa. Ang forum ay nasa kondisyon na ”as is” at walang ipinahayag na garantiya o ipinahiwatig.

Ang administrasyon ng MyBB ay hindi responsible para sa mga nilalaman ng mga forum ng gumagamit.

Ang administrasyon ng MyBB ay hindi nagbibigay ng garantiya tungkol sa katumpakan, tama o pagkakompleto ng anumang impormasyon na nakapost sa forum ng mga gumagamit, at hindi responsible para sa:

  • anumang error o hindi pagiging tumpak dahil sa paggamit ng impormasyon na ito;
  • anumang pagkasira ng gamit na computer na nangyari habang ginagamit ang aming serbisyo, gayundin ang anumang pagkaantala o pagkasira ng aming serbisyo;
  • anumang pagkawala o sira dahil sa nilalaman o serbisyo na ibinigay ng mga gumagamit ng forum.

Ang saloobin at opinyon na ipinahayag ng mga gumagamit ay hindi sumasalamin sa opinyon ng administrasyon ng MyBB.

May karapatan ang MyBB na iwasan ang hindi wastong paggamit ng serbisyo, kasama ang pagbabawal na ma-access ang server at pagtanggal ng naipost na impormasyon.

Ang gumagamit ay may buong responsibilidad para sa lahat ng aktibidad na nangyari sa ilalim ng kanyang login name at password sa kanyang forum na pagmamay-ari ng MyBB.

Ang gumagamit ay sumasang-ayon na hindi gagamitin ang serbisyo ng MyBB para sa mga layuning labag sa legal system ng Russia at lumalabag sa pagiging kompidensiyal ng impormasyon o maging sanhi ng pagkasira ng system. Kung sakaling may paglabag sa kasunduang ito, anumang user data ay maaaring matanggal ng walang babala.

Ang gumagamit ay may buong responsibilidad para sa lahat ng impormasyon na kanyang pinost o ibang gumagamit na nasa kanyang forum o magagamit mula sa Internet mula sa ibang pagkakakitaan. Ang MyBB ay hindi responsable sa mga impormasyong pinost sa forum ng gumagamit mula sa gumagamit ng serbisyo o mga third party.

Ang MyBB ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad para sa anumang pagkaantala ng serbisyo. Hindi ginagarantiya ng MyBB na ang mga serbisyo ay hindi magkakaproblema, na ang serbisyo ay walang error at lahat ng error ay maaayos.

Ang mga serbisyo ng MyBB ay mahigpit na ipinagbabawal ang:

  • Pagpopost (paggawa ng access mula sa labas) ng anumang nilalaman na mayroong (ngunit hindi limitado sa) kahalayang hindi para sa menor de edad gayundin ang mga link sa pinanggalingan nito.
  • Pagbanggit ng mga maling gawa o paglabag sa kasalukuyang legal system ng Russia.
  • Pagmumura at kalapastanganan sa Diyos.
  • Anumang galit o paghahayag ng galit sa tao, grupo o organisasyon.

Ang forum ay maaaring tanggalin para sa anumang paglabag ng walang babala.

Ang MyBB ay may karapatan (ngunit hindi obligasyon) na tanggalin ang forum kung saan walang post sa nakalipas na taon.

Ang MyBB ay may oportunidad na maghost sa mga gumagamit ng libre ng forum gamit ang mga sponsoring advertiser. Gayunman, mayroon kaming karapatan na maglagay ng advertising na impormasyon sa iyong forum sa itsura ng mga banner at advertisement ng hindi kinokonsidera ang nilalaman ng iyong forum.

Ang MyBB ay may karapatan ng baguhin ang ilang itsura ng iyong forum banner advertising.

Ang MyBB ay hindi responsable sa mga third party para sa mga sitwasyon na may kinalaman sa paglabag ng third party copyright mula sa gumagamit ng serbisyo.

Ang gumagamit bilang tagapamahala ng forum ay sumasang-ayon na ang forum na ito ay hindi magkakaroon ng mga may copyright mula sa third party.

Lahat ng serbisyo ng MyBB system ay ibibigay sa lagay na ito ay ginawa. Hindi maaaring hingin ng gumagamit na ma-upgrade ang MyBB o magpalit ng paghahatid ng serbisyo base sa kanyang personal na pangangailangan.

Bawat gumagamit ng libreng serbisyo ng forum ng MyBB ay awtomatikong nakasubscribe sa mga ulat ng serbisyo na mayroong hindi hihigit sa isang mail sa isang lingo.

Ang kasalukuyang kasunduaan ay maaaring baguhin ng MyBB. Ang gumagamit ay aabisuhan para sa anumang pagbabago.

Sa paggawa ng libreng forum ng MyBB, tinatanggap mo ng buo ang Kasunduang ito. Sumasaiyo, Administrasyon ng MyBB.